Ý nghĩa biểu tượng - Logo

1. Màu sắc chủ đạo là màu xanh lá (green), màu của sự sống, của cây đời mãi mãi xanh tươi, biểu tượng bảo vệ và thân thiện môi trường, đúng với tôn chỉ của công ty.

2. Hình khối biểu tượng cho trái tim, búp, mầm, chồi, lá… sinh sôi và xanh tươi.

3. Logo cũng thể hiện tinh thần của Thông điệp Tâm linh, Triết lý kinh doanh và là Thông điệp truyền thông của công ty: Vì cuộc sống an lành.

Thông điệp chiến lược - Slogan

“Biocare – Vì Cuộc Sống An Lành”

1. Vì là từ chỉ mục tiêu.

2. Cuộc sống là tất cả, không chỉ riêng các đối tượng kinh doanh của công ty.

3. Vì cuộc sống an lành là mục tiêu tốt đẹp, bình an, thiện lành của mọi người. Và công ty tâm niệm điều đó làm mục tiêu và là Thông điệp Tâm linh, Triết lý kinh doanh, Thông điệp Truyền thông của mình…

Công ty TNHH Công nghệ và Dược phẩm Biocare đặt hàng nhà truyền thông Đỗ Ngọc Quang – Chủ tịch Công ty Truyền thông ATV thiết lế logo Biocare “Vì Cuộc Sống An Lành”.
nhà truyền thông đỗ ngọc quang
Nhà Truyền thông Đỗ Ngọc Quang
Tác giả Logo và Slogan Biocare