Biocare sử dụng Slogan và Logo mới

Công ty TNHH Công nghệ và Dược phẩm Biocare đặt hàng nhà truyền thông Đỗ Ngọc Quang – Chủ tịch Công ty Truyền thông ATV thiết lế logo Biocare “Vì Cuộc Sống An Lành”.

Biocare – Vì Cuộc Sống An Lành
Logo Biocare – Vì Cuộc Sống An Lành
Ông Đỗ Ngọc Quang thiết lế logo Biocare - Vì Cuộc Sống An Lành
Ông Đỗ Ngọc Quang – Chủ tịch Công ty Truyền thông ATV

Bình luận bài viết

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *